Curso de especialización en ciberseguridade en contornas das tecnoloxías de operación

Os cursos de especialización, coñecidos como mestrados da FP, nacen co obxectivo de acreditar coñecementos e competencias en especialidades concretas dun área formativa da FP. O obxectivo deste curso de especialización é definir e pór en práctica estratexias de seguridade nas organizacións e nas infraestruturas industriais, mediante a realización de diagnósticos de ciberseguridade e a identificación de vulnerabilidades, así como a execución das medidas necesarias para arranxalas, aplicando a normativa e os estándares do sector, consonte protocolos de calidade, de prevención de riscos laborais e de respecto ambiental.

 • Saídas laborais:
  • Experto/a en ciberseguridade
  • Auditor/a de ciberseguridade
  • Consultor/a de ciberseguridade
  • Analista de ciberseguridade
  • (Todas elas en contornas da operación)

 

 • Duración: 720h

 

 

Imaxe
Formación CIBER.gal