Curso de especialización en ciberseguridade en contornas das tecnoloxías da información

Os cursos de especialización, coñecidos como mestrados da FP, nacen co obxectivo de acreditar coñecementos e competencias en especialidades concretas dun área formativa da FP. Este “mestrado da FP” , define e pon en práctica estratexias de seguridade nos sistemas de información, mediante a realización de diagnósticos de ciberseguridade e a identificación de vulnerabilidades, así como a execución de medidas necesarias para arranxalas, aplicando a normativa e os estándares do sector, consonte protocolos de calidade, de prevención de riscos laborais e de respecto ambiental.

  • Saídas laborais:
    • Hacker ético/a
    • Experto/a en ciberseguridade
    • Auditor/a de ciberseguridade
    • Consultor/a de ciberseguridade

 

  • Duración: 720h

 

 

Imaxe
Formación CIBER.gal