Título propio Especialista en ciberseguridade industrial

Dotar ao alumnado dunha ampla introdución sobre o estado actual das técnicas de ciberseguridade aplicadas nas plantas industriais (OT). Levar á práctica os coñecementos teóricos impartidos neste curso utilizando ferramentas e tecnoloxías de diversos fabricantes (FORTINET, MICROSOFT, NOZOMI NETWORKS e SIEMENS entre as máis destacadas). Proporcionar coñecementos prácticos, actualizados e eficaces sobre algunhas das solucións actuais do comprado da ciberseguridade industrial no campo do control, operación e comunicación de procesos industriais.

  • Saídas laborais:
    • Experto en ciberseguridade industrial

 

  • Duración: 300h

 

 

Imaxe
Formación CIBER.gal