Obradoiro práctico “Adquisición de evidencias para análises forense informático”

12:30 - 14:30

Cidade da Cultura de Galicia, Edificio Fontán.
Evento caducado
Imaxe

Neste obradoiro mostrarase como adquirir certas evidencias forenses de distintos dispositivos (PCs, móbiles etc.)/ etc.) empregando ferramentas gratuítas, tanto hardware (clonadoras e bloqueadores de escritura) como software (Caine, adb, WhatsApp Key/DB Extractor, Avilla Forensics etc.)/ etc.).

Coñecementos previos

Manexo básico de sistemas Windows, Linux e Android, así como de máquinas virtuais (VirtualBox).

Materiais necesarios

Certas actividades faranse con material fornecido no taller (clonadoras etc.). Outras  poderanse facer nos portátiles propios, tendo como requisito instalar VirtualBox e espazo suficiente en disco como para instalar as máquinas virtuais que se fornecerán máis adiante, antes do taller.
 

Información relacionada