Obradoiro práctico “Adquisición de evidencias para análises forense informático”

Cidade da Cultura de Galicia, Edificio Fontán.
Caducado
Imaxe

Neste obradoiro mostrarase como adquirir certas evidencias forenses de distintos dispositivos (PCs, móbiles etc.)/ etc.) empregando ferramentas gratuítas, tanto hardware (clonadoras e bloqueadores de escritura) como software (Caine, adb, WhatsApp Key/DB Extractor, Avilla Forensics etc.)/ etc.).

Coñecementos previos

Manexo básico de sistemas Windows, Linux e Android, así como de máquinas virtuais (VirtualBox).

Materiais necesarios

Certas actividades faranse con material fornecido no taller (clonadoras etc.). Outras  poderanse facer nos portátiles propios, tendo como requisito instalar VirtualBox e espazo suficiente en disco como para instalar as máquinas virtuais que se fornecerán máis adiante, antes do taller.
 

Información relacionada