Documentación

Previr riscos en chamadas telefónicas

Que é un dato persoal

Fonte: Foro Nacional de Ciberseguridade

Fonte: Foro Nacional de Ciberseguridade

Fonte: Foro Nacional de Ciberseguridade

Prevención fronte a facturas fraudulentas

Riscos dos anuncios en navegadores

Programa da xornada "Ciberseguridade en Galicia: perspectiva e visión de futuro"