Outros documentos

Recomendacións para previr o phishing no correo electrónico

Precaucións cos servizos de Intelixencia Artificial

Estafa do fillo en apuros

Estado da Ciberseguridade en Galicia 2023

Memoria de actividade 2023 - Nodo Galego de Ciberseguridade CIBER.gal

Guía para a xestión da ciberseguridade na contorna industrial dunha PEME

Factores críticos en la generación del estrés de los CISOs y cómo evitarlos

Seguen a detectarse facturas falsas na administración

Prevención fronte a facturas fraudulentas II