Artigos

Data de publicación

A frase "na internet atópase de todo" vese plenamente confirmada á hora de buscar información. Quen sabe buscar na rede e analizar o que atopa ten infinidade de fontes de acceso libre para obter información de calidade sobre moitas temáticas.

Data de publicación

Nos últimos anos son moitos os termos anglosaxóns vinculados ao ciberespazo que conviven connosco. Como seguro xa sabes, un dos máis preocupantes, sobre todo en idades máis temperás, é o do sexting.

Data de publicación

O papel que xoga a intelixencia artificial no noso día a día está a aumentar nos últimos anos de maneira exponencial, quedado patente, por exemplo, co auxe de ChatGPT, un modelo de linguaxe que emprega unha Intelixencia Artificial (IA) capaz de xerar respostas coherentes a preguntas formuladas polo usuario nunha linguaxe natural, admitindo erros e mesmo rexeitando solicitudes inapropiadas. Pero, é seguro o seu uso? que beneficios ten? supón unha ameaza?

Data de publicación

A persoa delegada de protección de datos é unha figura de existencia obrigatoria en determinados responsables do tratamento*, que recollen tanto o Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD) como a propia Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

Data de publicación

Nas últimas semanas entrou en vigor unha nova regulación que implica un cambio respecto do disposto na derrogada Lei 9/2014, do 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións en cuxo articulado se recoñecía ás persoas usuarias o dereito “a opoñerse a recibir chamadas non desexadas con fins de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos dos establecidos na letra anterior [chamadas automáticas sen intervención humana] e a ser informado deste dereito”.

Data de publicación

As Administracións Públicas actúan como responsables e encargadas do tratamento de datos de carácter persoal no exercicio de moitas das súas funcións do día a día.

Data de publicación

Hoxe en día, os menores pasades a maior parte do voso tempo no mundo en liña: compartir imaxes, publicar comentarios ou editar vídeos forman parte da vosa vida cotiá.

Data de publicación

Hoxe en día utilizamos os nosos datos para case todas as accións que realizamos nas nosas actividades cotiás, xa sexa no mundo analóxico ou no dixital.

Data de publicación

Nun mundo global, cada vez son máis os dispositivos que están conectados connosco e entre eles, xestionando a nosa información de maneira ininterrompida. Xunto a todas as vantaxes que nos achega, esta hiperconexión conleva tamén uns riscos que non podemos obviar.

Data de publicación

As persoas que forman as entidades públicas e as organizacións privadas son cada vez máis conscientes do ritmo frenético ao que avanza a dixitalización.