Os centros CIFP Politécnico de Santiago e IES San Clemente celebrarán a I Xornada de Ciberseguridade de Formación Profesional de Galicia

Imaxe

O próximo 5 de abril, nos centros CIFP Politécnico de Santiago e IES San Clemente celebrarase a I Xornada de Ciberseguridade de Formación Profesional de Galicia.

A xornada, que transcorrerá durante todo o día, está enfocada tanto en ciberseguridade IT como en ciberseguridade OT, e poderán asistir e participar o profesorado e alumnado dos 5 centros que imparten Cursos de Especialización de Ciberseguridade en Galicia, así como o profesorado e o alumnado dos ciclos FP de electricidade e electrónica, e de informática.

Está previsto a retransmisión da xornada a todo o alumnado destes cursos e ciclos de forma que mesmo o alumnado en modalidade semipresencial poida participar do evento.

A xornada conta coa participación de diversas entidades adheridas ao Nodo CIBER.gal, como o Centro de Ciberseguridade Industrial, Coren e Forensic & Security, e está organizada da seguinte maneira:

Charlas divulgativas (09:30h a 13:30h) – Salón de actos do CIFP Politécnico de Santiago

 • Ciberseguridade e análise forense en contornas OT – 09:30 a 10:30

  • Belén Peréz Rodríguez – Coordinadora do Centro de Ciberseguridade Industrial para a rexión de Galicia

  • Pilar Vila Avendaño – Analista forense e cofundadora de Forensic & Security

 • Defendendo o Internet das cousas, dentro do Internet das Cousas! – 10:30 a 11:30

  • David González González - Responsable de Ciberseguridade en Coren

 • Bug Bounty: programas de recompensa para a detección de vulnerabilidades – 12:00 a 13:00

  • Antonio Fernándes - Hacker ético e Responsable de Ciberseguridade en FINSA

 • Enxeñería Social: A arte de Hackear humanos – 13:00 a 14:00

  • Efrén Varón Gil - Investigación Delincuencia Tecnolóxica. Garda Civil

Obradoiros prácticos en Ciberseguridade IT (16:00h a 20:00h) - Aulas taller do IES San Clemente

Cada taller realizarase en dúas ocasións, primeiro de 16:00h a 18:00h e logo de 18:00h a 20:00h

 • Escalada de privilexios e persistencia en sistemas Linux

  • Manuel González Regal - Profesor coordinador de Ciberseguridade no IES San Clemente

 • Emulando a ciberadversarios con ferramentas automatizadas

  • Andrés del Río Rodríguez - Profesor do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

 • Adquisición de evidencias para Análise Forense Informático

  • Rafael López García - Profesor do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 

Obradoiros prácticos en Ciberseguridade OT (16:00h a 20:00h) - Aulas taller do CIFP Politécnico de Santiago

 • Arquitectura e funcionamento dun IDS Industrial. Nozomi – 16:00 a 17:30

  • Adriel Regueira Suárez – Enxeñeiro de vendas en Nozomi Networks

 • Ferramentas de software SINEC para a xestión e monitorización dunha rede industrial – 17:30 a 19:00 (por videoconferencia)

  • Javier Bravo Quiñones – Responsable SINEC NMS en SIEMENS

 • Instalación e Configuración de Snort sobre Raspberry pi para a detección de intrusións en redes industriais  - 19:00 a 20:00

  • Carlos Blanco Arca – Profesor CIFP Politécnico de Santiago