Curso 'Ciberseguridade avanzada'

10:00 - 13:00

Imaxe

O obxectivo deste curso é proporcionar capacidades para avaliar a seguridade dos sistemas informáticos co fin de identificar vulnerabilidades e riscos de seguridade e mellorar a capacidade de detección e resposta ante un incidente de ciberseguridade mediante a análise dos diferentes elementos/artefactos existentes nos sistemas implicados. Ademais, os alumnos/as comprenderán a importancia dos sistemas de decepción e honeypots como elementos de securización nas infraestruturas actuais, así como aprender a facer despregue dos mesmos.

  • Data do curso: Días 21, 23 y 28 de febreiro e 1, 4, 6, 8, 11, 13 y 15 de marzo
  • Horario: De 10:00 a 13:00
  • Modalidade: Presencial (Aula virtual en directo)
  • Grado de dificultade: Avanzado
  • Duración: 30 horas

Información relacionada