II xornada DFIR Galicia de cibercriminalidade

Imaxe

Convócase para este mes de abril a segunda edición de xornada DFIR organizada pola Academia Galega de Seguridade Pública, orientada aos profesionais que forman parte do proceso penal en calquera das súas partes.

A ninguén se lle escapa a necesidade de formarse nun ámbito tan cambiante como a ciberseguridade, nun ano en que a estrela sen ningunha dúbida está a ser a intelixencia artificial en todas as súas facetas, incluíndo a súa capacidade de emprego no mundo do cibercrime. Igualmente, a visión dos actores económicos neste mundo, ás veces tan complexo, é un elemento fundamental para entender moitas das actividades ilícitas que levan a cabo na internet e en redes de comunicacións.

Coa realización desta II xornada buscouse a combinación do punto de vista de profesionais de referencia das áreas de intelixencia artificial, métodos de pagamento e criptomoedas, así como o guiado práctico ante determinados problemas na análise forense e as periciais con sistemas informáticos.

1. Datos da actividade

Denominación: II xornada DFIR Galicia de cibercriminalidade.

Tipo: xornada.

Horas lectivas: 8 horas.

Modalidade: presencial.

Data: 25 de abril de 2024.

2. Desenvolvemento

Persoal destinatario: profesionais dedicados á resposta ante incidentes, investigación e/ou análise forense de equipos informáticos, especialmente o persoal das forzas e corpos de seguridade, Xudicatura, Ministerio Fiscal e demais persoal interesado.

Contidos:

  1. Intelixencia artificial aplicada ao mundo da ciberseguridade.
  2. Intelixencia artificial, regulación.
  3. Medios de pagamento.
  4. Bitcoin, blockchain e outros termos.
  5. Bases forenses para aplicacións contenerizadas.
  6. Análise forense de redes.
  7. Análise forense de malware.
  8. Introdución á análise forense de sistemas Linux.

3. Solicitudes de participación

O persoal que desexe participar no curso convocado nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da Agasp

A Agasp publicará diariamente a listaxe de persoas admitidas a partir do día 18 de abril de 2024 nese mesmo sitio web.

4. Datos adicionais

Lugar: sede da Academia Galega de Seguridade Pública. Rúa da Cultura, s/n, 36680 A Estrada, Pontevedra.

Data: 25 de abril de 2024.

Horario: das 9.30 ás 19.30 horas.

Información relacionada