A Xunta de Galicia obtén a certificación do Esquema Nacional de Seguridade en varios sistemas de información

Imaxe

O director da Amtega recibiu o 8 de Outubro os primeiros certificados obtidos por algún organismo dependente da Xunta de Galicia que acreditan o cumprimento de Esquema Nacional de Seguridade

Recibiron estes certificados os sistemas da Amtega que dan soporte á actividade do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA).

As auditorías destes sistemas tiveron lugar en maio deste ano, e nos próximos meses vanse auditar novos servizos para estender progresivamente o ámbito da certificación.

Información relacionada