Competición Capture The Flag no II Encontro CIBER.gal

Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela - Edificio Fontán - Sala 10
Caducado
Imaxe

A competición contará con varios retos de ciberseguridade para que os participantes, de maneira individual, poidan demostrar as súas habilidades e destrezas á hora de resolver problemas relacionados con temáticas como a criptografía e esteganografía, exploiting, análise forense, enxeñería inversa e recoñecemento.

Nun tempo determinado, o participante deberá solucionar o maior número de retos posibles.

Cada reto terá unha puntuación acorde á súa dificultade.

Inscrición: o interesado deberá inscribirse na web do evento a través do formulario habilitado (proximamente dispoñible). 

O número de prazas para participar está restrinxido a un máximo de 30. 

Selección dos gañadores: a posición en a clasificación establecerase por o número de puntos totais obtidos e en caso de empate de puntos entre 2 ou máis participantes, terase en conta o tempo total empregado na resolución. Se persistise o empate realizarase un sorteo.

Premios: os premios serán os seguintes:

  • Primeiro premio: 700
  • Segundo premio: 300

Requisitos para participar: dispoñer dun portátil, ser maior de idade e descubrir o secreto requirido no apartado de inscrición ao concurso. 

Sorteo: á finalización da competición realizarase un sorteo entre os participantes dun Huawei Watch GT3 Prol.