Riscos de ciberseguridade e protección de datos no emprego de ferramentas de IA

En liña
Caducado
Imaxe

Actividade enmarcada no contexto do Grupo de Traballo de Cidadanía do Nodo galego de ciberseguridade CIBER.gal, grazas a colaboración de Inprosec, empresa adherida a CIBER.gal, e a Deputación de Pontevedra, entidade fundadora de CIBER.gal.

Sesión formativa gratuíta dirixida á cidadanía en xeral que teña interese na temática, coa finalidade de informar e concienciar dos riscos asociados ao uso de ferramentas de intelixencia artificial xenerativa (LLMs), como ChatGPT, CoPilot, Bard e similares, relacionados coa información, a ciberseguridade e a protección de datos.

O desenvolvemento da sesión seguirá a seguinte estrutura:
•    Introdución: Que está a pasar?
•    Intelixencia artificial xenerativa, LLMs e Chatbots
•    Riscos e cumprimento
•    Recomendacións de uso
•    Preguntas e respostas

O formato da actividade será en liña, cunha duración de 60 minutos.

As inscricións están abertas a través da seguinte ligazón.