CVE-2022-42889 Vulnerabilidade crítica en Apache

Nivel de alerta
Crítico

Posibilidade de execución de código remoto ou contacto non desexado con servidores remotos.

Información relacionada