Múltiples vulnerabilidades en productos Juniper Networks

Imaxe
Nivel de alerta
Crítico
 • Productos afectados:
  • Firewalls Juniper SRX Series
  • Switches Juniper EX Series
    
 • Versións
   
  • Juniper Networks Junos OS en SRX Series:
   • anteriores a 20.4R3-S8;
   • anteriores a 21.2R3-S6;
   • anteriores a 21.3R3-S5;
   • anteriores a 21.4R3-S5;
   • anteriores a 22.1R3-S3;
   • anteriores a 22.2R3-S2;
   • anteriores a 22.3R2-S2 e 22.3R3;
   • anteriores a 22.4R2-S1 e 22.4R3.
     
  • Juniper Networks Junos OS en EX Series:
   • anteriores a 20.4R3-S8;
   • anteriores a 21.2R3-S6;
   • anteriores a 21.3R3-S5;
   • anteriores a 21.4R3-S4;
   • anteriores a 22.1R3-S3;
   • anteriores a 22.2R3-S1;
   • anteriores a 22.3R2-S2 e 22.3R3;
   • anteriores a 22.4R2-S1 e 22.4R3.
     
 • Risco:

CVE-2023-36844 e CVE-2023-36845 permitirían modificar variables de entorno PHP, provocando unha perda parcial de integridade.

CVE-2023-36846 e CVE-2023-36847 habilitarían a un atacante para subir arquivos arbitrarios vía J-Web, conlevando unha perda parcial da integridade do sistema de ficheiros.

O aproveitamento combinado das catro vulnerabilidades podería permitir a execución remota de código arbitrario.

Descrición de accións para evitar o risco ou solucionalo
 • Firewall Juniper SRX Series, actualizar como mínimo ás seguintes versións, segundo corresponda:
  • 20.4R3-S8, 21.2R3-S6, 21.3R3-S5, 21.4R3-S5, 22.1R3-S3, 22.2R3-S2, 22.3R2-S2, 22.3R3, 22.4R2-S1, 22.4R3 e 23.2R1.
    
 •  Switches Juniper EX Series, actualizar como mínimo ás seguintes versións, segundo corresponda:
  • 20.4R3-S8, 21.2R3-S6, 21.3R3-S5, 21.4R3-S4, 22.1R3-S3, 22.2R3-S1, 22.3R2-S2, 22.3R3, 22.4R2-S1, 22.4R3 e 23.2R1.

Información relacionada