Vulnerabilidades en Forticlient (cliente VPN de Fortinet)

Imaxe
Nivel de alerta
Crítico

Reportáronse tres vulnerabilidades, unha de severidade crítica e dúas de severidade alta, cuxa explotación podería permitir a un atacante executar código arbitrario:

 • CVE-2023-45590 crítica.
 • CVE-2023-45588 alta.
 • CVE-2024-31492 alta.

Versións Afectadas

 • FortiClientLinux:
  • 7.2.0.
  • 7.0.6 ata 7.0.10
  • 7.0.3 ata 7.0.4
 • FortiClientMac:
  • 7.2.0 ata 7.2.3
  • 7.0.6 ata 7.0.10
Descrición de accións para evitar o risco ou solucionalo

En caso de estar a utilizar algunha das versións do cliente VPN de Fortinet afectadas, tanto no caso de Linux como no de Macintosh, recoméndase actualizar canto antes.

Actualizacións recomendadas

 • FortiClientLinux 7.2: actualizar á versión 7.2.1 ou superior
 • FortiClientLinux 7.0: actualizar á versión 7.0.11 ou superior
 • FortiClientMac 7.2: actualizar á versión 7.2.4 ou superior
 • FortiClientMac 7.0: actualizar á versión 7.0.11 ou superior

Información relacionada