CANTO TERÁS QUE PAGAR POR EXERCER OS TEUS DEREITOS?

Imaxe

Con carácter xeral, nada. Exercer estes dereitos é gratuíto. 

Con todo, cando se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente polo seu carácter repetitivo, o responsable do tratamento poderá cobrar un importe razoable ou ben negarse a actuar respecto á solicitude.