COMO CHE DARÁN ESA INFORMACIÓN?

Se presentas a solicitude por medios electrónicos, a información facilitaráseche por estes mesmos medios cando sexa posible, salvo que solicites que sexa doutro xeito. 

En calquera caso, consistirá na entrega dunha copia dos datos persoais obxecto do tratamento, sempre que non afecte negativamente aos dereitos e liberdades de terceiros.