QUE DEREITOS TES COMO TITULAR DE DATOS PERSOAIS?

Os dereitos que lles recoñecen aos interesados o RGPD e a LOPDGDD son: o dereito de información, o dereito de acceso, o dereito de rectificación, o dereito de oposición, o dereito de supresión, o dereito ao esquecemento, o dereito á limitación do tratamento, o dereito á portabilidade dos datos e o dereito de oposición ás decisións automatizadas (incluíndo a elaboración de perfís).