TES QUE ACHEGAR O TEU DNI PARA EXERCER UN DEREITO?

Imaxe

Como regla xeral, non é necesario facilitar o DNI para exercer os dereitos do afectado. 

Sen embargo, se o responsable do tratamento tivese dúbidas razonables sobre a identidade da persoa física que fai a solicitude, poderá pedirche que lle facilites a información adicional necesaria para confirmar a túa identidade.