Compás da ciberseguridade do cidadán

Fonte: Foro Nacional de Ciberseguridade