Impulso á Industria e á I+D+i. Resumo de propostas e traballos da fase 2

Fonte: Foro Nacional de Ciberseguridade