Informe sobre as necesidades, capacidades e retos para a colaboración público-privada en materia de ciberdefensa nas empresas do sector da defensa e a seguridade

Fonte: Foro Nacional de Ciberseguridade