Marco de competencias para programas superiores de formación especializada en ciberseguridade

Fonte: Foro Nacional de Ciberseguridade