Plan Director de Seguridade TIC 2019-2021

O Plan Director de Seguridade apróbase co obxectivo de sistematizar a mellora da seguridade dos Sistemas de Información da Xunta de Galicia. Pode ser consultado na seguinte ligazón: