Evento divulgativo da Amtega sobre boas prácticas en ciberseguridade para persoal da Administración de Xustiza

A acción formativa forma parte dos servizos que a Amtega presta ás Administracións Públicas a través do I Acordo Marco de servizos de seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais.