Finalizan as primeiras accións formativas nas Aulas CeMIT para sensibilizar contra as noticias falsas e ciberataques

Imaxe

Durante o segundo semestre de 2022, máis de 150 persoas de 11 concellos de toda Galicia (máis dúas sesións retransmitidas en liña, unha de comenzo e outra de peche) acudiron a estas charlas promovidas desde a Amtega e desenvolvidas de maneira presencial na Rede de Aulas CeMIT.A pesar de estar pensadas para un público de perfil sénior, na maioría das convocatorias contouse con participantes de diferentes idades. Dunha maneira dinámica, participativa e práctica, o obxectivo era dar a coñecer os riscos que nos axexan cada vez que nos conectamos á rede, compartimos contido ou consultamos información. Neste sentido, abordábanse as principais ciberestafas (phishing, compras fraudulentas na rede, alugueiros vacacionais, compravenda de produtos, sextorsión…) identificando aqueles mecanismos de detección e defensa que nos axudan a previlas e fan que esteamos máis protexidos.Estas accións formativas han gozado dunha gran acollida e os asistentes deixaron constancia da súa satisfacción coa temática, co enfoque e desenvolvemento das mesmas, e coa dinámica elixida polo formador, que incluía a análise de casos reais.O éxito obtido conduce a que a Amtega vaia a repetir os ciclos de sensibilización, mantendo a colaboración coas aulas CeMIT ao longo do ano 2023. Informarase a través desta canle cando se dispoña dos datos do novo ciclo.

 

Información relacionada