Phishing con facturas falsas que descargan malware

Nivel de alerta
Alto

Detectouse unha campaña de distribución de malware que tenta suplantar a unha entidade indeterminada a través de correos electrónicos fraudulentos (phishing).

Os ciberdelincuentes incitan aos usuarios para descargar un arquivo fraudulento facéndolles crer que se trata dunha factura pendente. Ao pulsar no botón do correo para ver a falsa factura, descargarase un malware no dispositivo que podería poñer en risco a seguridade do mesmo.

Descrición de accións para evitar o risco ou solucionalo

En caso de recibir un correo electrónico como o descrito, recoméndase eliminalo inmediatamente e poñelo en coñecemento do resto de compañeiros e das autoridades pertinentes para evitar posibles vítimas.

Se se descargou algún arquivo, recoméndase seguir os seguintes pasos:

  • Desconectar o dispositivo da rede empresarial para evitar que o malware propáguese.
  • Poñelo en coñecemento do administrador técnico da organización para que tome as medidas necesarias. En caso de non dispoñer de administrador técnico na organización, recoméndase realizar un escaneo de seguridade utilizando un antivirus confiable co software actualizado.
  • No caso de que existan danos maiores ou non se eliminou completamente, débese considerar a posibilidade de restaurar o sistema a un estado anterior. É importante ter en conta que isto pode implicar a perda de datos se non se conta cun respaldo.

Información relacionada