0day

Alerta

Apple publicou 4 vulnerabilidades, 2 delas de tipo 0day, que poderían permitir a un atacante eludir as proteccións da memoria do kernel.

Alerta

Detectouse unha vulnerabilidade que afecta a varios produtos de seguridade de Trend Micro. De ser explotada, podería permitir a un ciberdelincuente que previamente obtivese acceso á consola de administración do produto, executar código arbitrario con privilexios.