Alertas e avisos

Nivel de alerta
Alto

Descubriuse unha vulnerabilidade crítica en distintas versións de Adobe Acrobat que pon en risco os equipos nos que está instalado, polo que se recomenda a súa actualización urxente.

Nivel de alerta
Alto

Descubriuse unha vulnerabilidade crítica en distintas versións de Adobe Acrobat que pon en risco os equipos nos que está instalado, polo que se recomenda a súa actualización urxente.

Nivel de alerta
Crítico
 • Productos afectados:
  • Firewalls Juniper SRX Series
  • Switches Juniper EX Series
    
 • Versións
   
  • Juniper Networks Junos OS en SRX Series:
   • anteriores a 20.4R3-S8;
   • anteriores a 21.2R3-S6;
   • anteriores a 21.3R3-S5;
   • anteriores a 21.4R3-S5;
   • anteriores a 22.1R3-S3;
   • anteriores a 22.2R3-S2;
   • anteriores a 22.3R2-S2 e 22.3R3;
   • anteriores a 22.4R2-S1 e 22.4R3.
     
  • Juniper Networks Junos OS en EX Series:
Nivel de alerta
Alto
 • Versións:

  • 4.2 a 4.2.1
  • 4.1 a 4.1.4
  • 4.0 a 4.0.9
  • 3.11 a 3.11.15
  • 3.9 a 3.9.22
  • versiones anteriores, ya sin soporte.

   

 • Risco: CVE-2022-39369, CVE-2023-40320, CVE-2023-40319, CVE-2023-40317 y CVE-2023-40316
   
  • Ataque de Cross Site Scripting
  • Inxección SQL
  • Execución remota de código
  • Acceso a hosts teóricamente bloqueados polo proxy.
Nivel de alerta
Alto

Trátase de dúas vulnerabilidades graves, unha delas xa se estaba utilizando por parte de cibercriminais (0 Day).

Nivel de alerta
Crítico

Descubriuse unha vulnerabilidade que permitiría que un atacante remoto tome o control dos dispositivos afectados mediante o envío de peticións especialmente conformadas para provocar un desbordamento de búfer, o que lle daría a capacidade de executar código arbitrario.

Nivel de alerta
Crítico

Veñen de facerse públicas nove vulnerabilidades, catro delas críticas, que afectan a distintos modelos de switches de Cisco. Trátase de posibles desbordamentos de buffer que permitirían ataques remotos de denegación de servizo ou mesmo execución de código arbitrario nos dispositivos.

Os modelos afectados son os seguintes:

Nivel de alerta
Alto

Ven de detectarse unha vulnerabilidade grave nun plugin moi utilizado no servizo WordPress (Advanced Custom Fields e Advanced Custom Fields Pro) que permitiría ataques de Cros Site Scripting (XSS).

A pesar de que as condicións de explotación da vulnerabilidade non permiten que o ataque poida ser iniciado por calquera que acceda ao sitio web sen iniciar sesión cos privilexios adecuados, en previsión doutras posibilidades recoméndase a actualización, que xa está disponible, de maneira inmediata.

Nivel de alerta
Moi alto

O CCN-CERT avisa de que están a chegar ao seu coñecemento unha serie de incidentes con dous factores comúns: o ransomware Blackcat e o acceso ás redes obxectivo utilizando credenciais lexítimas obtidas mediante o compromiso de contas utilizadas por provedores de servizos.

Blackcat é unha familia de malware que se ofrece como ‘Ransomware as a Service’, é dicir, foi desenvolto por un individuo ou grupo criminal que o vende a terceiros para que sexan eles quen o exploten.

Nivel de alerta
Alto

O Grupo de Análise de Ameazas de Google detectou a explotación activa da vulnerabilidade clasificada como CVE-2023-2033

Non se farán públicos todos os detalles ata que se obteña un nivel adecuado de seguridade mediante a aplicación das actualizacións correspondentes por parte da maioría dos usuarios.