Datos persoais

Alerta

Detectouse unha campaña de suplantación a Netflix, a través da técnica de phishing, a cal ten como obxectivo conseguir a información da persoa usuaria referente aos seus datos persoais e bancarios.

Alerta

A Fundación para o Desenvolvemento da Enfermería (Fuden) detectou un incidente de seguridade que permitiu o acceso non autorizado aos seus sistemas e víronse comprometidos algúns datos dos seus usuarios (nome, apelidos, data de nacemento, número de teléfono, correo electrónico e copia do DNI). A organización avisou aos afectados mediante un correo electrónico.

Alerta

Vodafone ven de informar dun acceso non autorizado a información dun número limitado dos seus clientes por medio dunha vulneración da seguridade dunha empresa colaboradora. Cumprindo coas súas obrigacións legais, Vodafone xa informou tanto ás autoridades (AEPD) como aos clientes afectados.

Os datos expostos son os seguintes: nome, apelido, DNI ou NIF, número de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, dirección física e conta bancaria, ademais do número de teléfono contratado no caso dos particulares.