Entrevista a Fernándo Suárez, presidente do (CPEIG), sobre os ataques cibernéticos.

Reportaxe sobre as estafas ás persoas maiores nas redes dixitais.

O nodo ciber.gal organiza para o vindeiro 13 de xuño na Escola Superior de Enxeñaría Informática de Ourense unha xornada sobre actualidade e tendencias en ciberseguridade.

Reportaxe sobre un obradoiro dixital para persoas maiores.

Entrevista ao voceiro da Policía Nacional, que alerta das estafas dixitais as persoas maiores.

PuntoGal e a Global Cyber Alliance colaboran na presentación dunha caixa de ferramentas para xornalistas, en galego, co fin de mellorar a ciberseguridade no sector da comunicación.

O proxecto do Nodo CIBER.gal resulta gañador dos premios Socinfo Dixital-Galicia TIC, na categoría Cooperación de empresas TIC coa AAPP outorgados pola Revista Sociedad de la Información Digital.

Entrevista a Inés Amor, voceira da Policía Nacional sobre dispositivos vulnerables a ciberataques.

O portal ciberseguridadegalicia.gal concentra toda a información sobre riscos, boas prácticas e medidas para reaccionar ante ataques informáticos evitalos.